اصفهان، پروژه مسكوني لوكس سان لند، زيربنا ٢٥٠٠متر مربع

اصفهان، پروژه مسكوني لوكس سان لند، زيربنا ٢٥٠٠متر مربع

توضیحات
اصفهان،منطقه خانه اصفهان، اجرای سقف چهارم پروژه لوکس سان لند 2. زیربنای 2500 متر مربع در 8 سقف. اجرای سقف گرین وافل به صورت دال یکطرفه.

عبارت مورد نظر را وارد کنید...