پروژه سروقامتان صدرا

پروژه سروقامتان صدرا

توضیحات

پروژه سروقامتان صدرا
موقعيت: شيراز شهرك صدرا
زيربنا ١٠٠هزار متر مربع در ٩ بلوك 
طراحي و اجراي سقف گرين وافل با عملكرد يكطرفه

عبارت مورد نظر را وارد کنید...