عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه فی ما بین  انجمن انبــوه سـازان استـان قـزویـن و قالب سقف گرین وافل
در راستای  ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی در تاریخ 95/4/12 منعقد گردید.
افتخاری دیگر از سقف گرین وافل در راستای اهداف خود در جهت شعار انتخاب امروز مهندسی فردا.... 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...